• tuulasalo

Transaktiivisen mielen ja kollektiivisen muistin hyödyntäminen opetuksessa

Updated: Sep 9, 2020

Opetuksessa kollektiivisen älykkyyden eri ilmiöitä voidaan hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi erilaisissa ryhmätöissä ja vertaisoppimisessa. Transaktiivisen muistijärjestelmän mukaisesti opetuksessa voidaan jakaa osaamista kunkin oppilaan kykyjen ja tarpeiden mukaisesti. Huomioitavaa on kuitenkin, että vaikka se, että ryhmän oppilaat tuntevat toisensa helpottaa transaktiivisen muistin toimintaa, ei artikkelissa esitellyn Morelandin tutkimuksen mukaan ryhmähengen vahvistaminen kuitenkaan vaikuta oppimistulosten paranemiseen. Nämä tulokset rohkaisevat ainakin itseäni kokeilemaan opetustyöstä entistä enemmän määrättyjä, omien kriteereideni mukaan jaettuja ryhmiä, sen sijaan että opiskelijat saavat aina muodostaa ryhmänsä itse.


Kollektiivisen mielen merkitys opetustilanteessa voi painottua vertaisoppimisen ohella myös siihen, että jokaisen osatessa oman osuutensa, voidaan opetuksessa paneutua siihen, miten eri osaamisalueet saadaan liitettyä yhteen saumattomaksi kokonaisuudeksi. Omasta kokemuspohjastani asiaa lähestyessäni ajattelen, että orkesteriharjoituksessa ei enää keskitytä yksittäisiin nuotteihin, vaan opetellaan kuuntelemaan muita, soittamaan tarkasti samassa tempossa muiden kanssa, artikuloimaan nuotteja yhteisen tyylin mukaisesti ja seuraamaan kapellimestaria. Hyvää harjoitusta tähän voi olla vaikka se, että kapellimestari laskee kätensä, eli lakkaa suorittamasta omaa osuuttaan, kesken teoksen. Täydellisesti toimivassa kollektiivisen mielen omaavassa orkesterissa kaikki musiikki lakkaa samoin tein. Merkittävän usein näin ei kuitenkaan tapahdu, ei edes alansa huippua edustavissa ammattiorkestereissa.


#koulutus #kollektiivinenmuisti #vertaisoppiminen

24 views0 comments

Recent Posts

See All